OSP Nieszawa

Ochotnicza Straż Pożarna w Nieszawie

1. Podstawowe dane o jednostce:
Adres remizy:
ul. Sienkiewicza 13
87-730 Nieszawa

Forma prawna: stowarzyszenie
KRS : 0000259850
NIP : 8911593799
REGON : 910280050
Prezes : Daniel Koźmiński

Jednostka OSP Nieszawa została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zgodnie z decyzją nr 46/5/KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i na podstawie Porozumienia z 24 lutego 1995 roku zawartego pomiędzy stronami:
1. Komendantem Rejonowym PSP w Aleksandrowie Kujawskim,
2. Burmistrzem Miasta Nieszawa,
3. Prezesem OSP Nieszawa.


II.  Aktualności
1. Rozbudowa z przebudową budynku remizy OSP Nieszawa:
W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL,  Gmina Miejska Nieszawa prowadzi inwestycję związaną z rozbudową i przebudową budynku remizy … wraz z ze zmianą źródła ciepła na pompę ciepła oraz montażem na dachu remizy paneli fotowoltaicznych. Budynek remizy będzie wyposażony w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja rozpoczęła się w 2022 roku a planowane zakończenie nastąpi w kwietniu 2023 roku. Całkowity koszt inwestycji wg umowy wynosi 793 877,06 zł brutto, w tym 50% dotacji z RFIL.