Ogłoszenie - stypendiaURZĄD MIASTA W NIESZAWIE INFORMUJE, ŻE WNIOSKI
NA POMOC MATERIALNĄ O CHARAKTERZE SOCJALNYM,
MOŻNA POBIERAĆ I SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO OD DNIA 18 SIERPNIA 2022,
W GODZINACH OD 7.00 DO 15.00.

Burmistrz Miasta Nieszawa
 Przemysław Jankowski