Dodatek osłonowy - ostatnia transza 18.11.22

Urząd Miasta w Nieszawie informuje,
że w dniu 18 listopada 2022 r. nastąpi wypłata ostatniej transzy dodatku osłonowego. Wypłaty dotyczą zweryfikowanych wniosków.