Dodatek osłonowy - kolejna transza

Urząd Miasta w Nieszawie informuje,
że dnia 16 maja 2022 r. nastąpi wypłata kolejnej transzy dodatku osłonowego. Wypłaty dotyczą zweryfikowanych wniosków.