Dodatek osłonowy - kolejna transza 11.08.22

Urząd Miasta w Nieszawie informuje,
że dnia 11 sierpnia 2022 r. nastąpi wypłata kolejnej transzy dodatku osłonowego. Wypłaty dotyczą zweryfikowanych wniosków.