Muzeum Stanisława Noakowskiego

 

O Muzeum

Muzeum biograficzne poświęcone wybitnemu teoretykowi architektury, pedagogowi i malarzowi, Stanisławowi Noakowskiemu, urodzonemu w 1867 r. w Nieszawie.
Mieści się w dziewiętnastowiecznym, parterowym dworku z dużą mansardą zwieńczoną trójkątnym tympanonem, gdzie rodzina Noakowskich mieszkała od 1868 r. W maju 1983 r. po odbudowaniu obiektu nastąpiło otwarcie muzeum.
Zgromadzone rysunki artysty i pamiątki pozwoliły na otwarcie ekspozycji stałej. Zadaniem Muzeum Stanisława Noakowskiego jest gromadzenie dokumentacji twórczej artysty, wiadomości o jego życiu oraz aktualizowanie biografii.

Prezentowana jest zawsze stała wystawa, poświęcona Ludwikowi Bouchardowi (1828 -1912) pierwszemu nauczycielowi rysunku St. Noakowskiego. Oprócz działalności zasadniczej, muzeum prowadzi również prace popularyzujące poprzez prezentowanie wystaw czasowych, obejmujących rozmaite style, kierunki i dziedziny plastyczne.

Tutaj także zgromadzone są materiały archiwalne, związane z historią miasta. Muzeum jest oddziałem Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Godziny otwarcia

Muzeum czynne - w okresie letnim tj. od 1 kwietnia - 31 października:
  • wtorki, czwartki 10.00 - 18.00,
  • środy, piątki, soboty 10.00 - 15.00,
  • niedziele 10.00 - 14.00 .

w okresie zimowym tj. od 1 listopada - 31 marca:

  • wtorki 10.00 - 17.00,
  • środy, czwartki piątki, soboty 10.00 - 15.00,
  • niedziele 10.00 - 14.00.

ZAPRASZAMY