Informacje - pomoc psychologiczna i prawna

Harmonogram udzielania nieodpłatnej  pomocy psychologicznej
oraz psychoterapii uzależnień   w okresie od 1 lipca 2022 do 31 grudnia 2022
w ramach Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nieszawie

 

Lp

Punkt

Dzień tygodnia

Miesiąc

Godzina rozpoczęcia
i zakończenia dyżuru

1.

Urząd Miasta Nieszawa

(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

 

26.07.2022

 

 

od 13.00 do 17.00

 

2.

Urząd Miasta Nieszawa

(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

 

30.08.2022

 

 

od 13.00 do 17.00

 

3.

Urząd Miasta Nieszawa

(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

 

27.09.2022

 

 

od 13.00 do 17.00

 

4.

Urząd Miasta Nieszawa

(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

 

25.10.2022

 

 

od 13.00 do 17.00

 

5.

Urząd Miasta Nieszawa

(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

 

29.11.2022

 

 

od 13.00 do 17.00

 

6.

Urząd Miasta Nieszawa

(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

 

20.12.2022

 

 

od 13.00 do 17.00

 

 Kontakt w sprawach organizacyjnych, rejestracja: w MOPS,  telefonicznie:
54  283-80-31.   Zajęcia prowadzi Pan Stefan Matyjasik – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień.

 

Harmonogram udzielania nieodpłatnej  pomocy prawnej
 w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
w ramach Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nieszawie.

Lp

Punkt

Dzień tygodnia

Miesiąc

Godzina rozpoczęcia  i zakończenia dyżuru

1.

Urząd Miasta Nieszawa

(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

 

 

26.07.2022 r.

 

 

od 14.00 do 17.00

 

2.

Urząd Miasta Nieszawa

(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

 

 

30.08.2022 r.

 

 

od 14.00 do 17.00

 

3.

Urząd Miasta Nieszawa

(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

 

 

27.09.2022 r.

 

 

od 14.00 do 17.00

 

4.

Urząd Miasta Nieszawa

(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

 

 

25.10.2022 r.

 

 

od 14.00 do 17.00

 

5.

Urząd Miasta Nieszawa

(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

 

 

22.11.2022 r.

 

 

od 14.00 do 17.00

 

6.

Urząd Miasta Nieszawa

(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

 

 

20.12.2022 r.

 

 

od 14.00 do 17.00

 

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych, rejestracja: w MOPS,  telefonicznie:
54  283-80-31.  
Porad udziela radca prawny - Filip Szymczak.