Informacje - pomoc psychologiczna i prawna

1. Pomoc psychologiczna

Harmonogram udzielania nieodpłatnej  pomocy psychologicznej
oraz psychoterapii uzależnień   w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 czerwca 2023
w ramach Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nieszawie

Lp

Punkt

Dzień tygodnia,
Miesiąc

Godzina
rozpoczęcia
i zakończenia dyżuru

1.

Urząd Miasta Nieszawa
(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

20.01.2023 (pt.)
31.01.2023 (wt.)

od 10.00 do 14.00
od 13.00 do 17.00

2.

Urząd Miasta Nieszawa
(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

17.02.2023 (pt.)
28.02.203 (wt.)

od 10.00 do 14.00
od 13.00 do 17.00

3.

Urząd Miasta Nieszawa
(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

17.03.2023 (pt.)
28.03.2023 (wt.)

od 10.00 do 14.00
od 13.00 do 17.00

4.

Urząd Miasta Nieszawa
(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

14.04.2023 (pt.)
25.04.2023 (wt.)

od 10.00 do 14.00
od 13.00 do 17.00

5.

Urząd Miasta Nieszawa
(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

 19.05.2023 (pt.)
30.05.2023 (wt.)

od 10.00 do 14.00
od 13.00 do 17.00

6.

Urząd Miasta Nieszawa
(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

15.06.2023 (czw.)
27.06.2023 (wt.)

od 10.00 do 14.00
od 13.00 do 17.00

 Kontakt w sprawach organizacyjnych, rejestracja:
- osobiście w MOPS,
- telefonicznie: 54 283-80-31.
Zajęcia prowadzi Pan Stefan Matyjasik – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień.

2. Pomoc prawna

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. w ramach Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nieszawie.

Lp

Punkt

Dzień tygodnia

Miesiąc

Godzina rozpoczęcia
i zakończenia dyżuru

1.

Urząd Miasta Nieszawa
(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

31.01.2023 (wt.)

od 14.00 do 17.00

2.

Urząd Miasta Nieszawa
(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

28.02.203 (wt.)

od 14.00 do 17.00

3.

Urząd Miasta Nieszawa
(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

28.03.2023 (wt.)

od 14.00 do 17.00

4.

Urząd Miasta Nieszawa
(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

25.04.2023 (wt.)

od 14.00 do 17.00

5.

Urząd Miasta Nieszawa
(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

30.05.2023 (wt.)

od 14.00 do 17.00

6.

Urząd Miasta Nieszawa
(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

27.06.2023 (wt.)

od 14.00 do 17.00

Kontakt w sprawach organizacyjnych, rejestracja:
- osobiście w MOPS,
- telefonicznie: 54 283-80-31.
Porad udziela radca prawny - Filip Szymczak.