Klub Senior +   zaprasza.   Nabór uzupełniający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie ogłasza nabór uzupełniający w Klubie Senior + „Nadwiślańska Przystań”.

Zapraszamy:
- mieszkańców Gminy Miejskiej Nieszawa
- osoby w wieku co najmniej 60 lat
- osoby nieaktywne zawodowo chcące spędzać aktywnie i twórczo swój czas wolny.
Zainteresowanym oferujemy:
- udział w zajęciach kulinarnych, teatralnych, wokalno-artystycznych oraz gimnastycznych,
- uczestnictwo w spotkaniach z ciekawymi ludźmi oraz przedstawicielami instytucji,
- szeroko objętą aktywizację,
- udział w warsztatach i wycieczkach krajoznawczych,
- realizację potrzeb seniorów w aspekcie kulinarnym, rekreacyjnym i towarzyskim.

Udział w zajęciach Klubu jest dobrowolny i bezpłatny.
Formularze rekrutacyjne można otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nieszawie przy ul. 3 Maja 2 (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka).

Termin składania formularzy - do 29.05.2023 r.

Telefon kontaktowy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie:
54 283 80 31, 883 640 798.

Klub Senior+ „Nadwiślańska Przystań” czynny jest od poniedziałku do piątku w wymiarze 4 godzin dziennie (14.00-18.00), w lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sienkiewicza 10 w Nieszawie.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Emilia Wiśniewska