Klub Senior+  "Nadwiślańska Przystań" zaprasza do udziału w zajęciach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie ogłasza nabór uzupełniający w Klubie Senior + „Nadwiślańska Przystań”

Zapraszamy:
- mieszkańców Gminy Miejskiej Nieszawa
- osoby w wieku co najmniej 60 lat
- osoby nieaktywne zawodowo chcące spędzać aktywnie i twórczo swój czas wolny.

Zainteresowanym oferujemy:
- udział w zajęciach kulinarnych, teatralnych, wokalno-artystycznych oraz gimnastycznych
- uczestnictwo w spotkaniach z ciekawymi ludźmi oraz przedstawicielami instytucji
- szeroko objętą aktywizację
- udział w warsztatach i wycieczkach krajoznawczych
- realizację potrzeb seniorów w aspekcie kulinarnym, rekreacyjnym i towarzyskim.

Udział w zajęciach Klubu jest dobrowolny i bezpłatny.

   Formularze rekrutacyjne można otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nieszawie przy ul. 3 Maja 2 (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
Ośrodka) Termin składania formularzy - do 23 grudnia 2022 r.
Telefon kontaktowy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie:
54 283 80 31, 883 640 798.

   Klub Senior+ „Nadwiślańska Przystań” czynny jest od poniedziałku do piątku w wymiarze 4 godziny dziennie (14.00-18.00) w lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Sienkiewicza 10 w Nieszawie.