Mobilny punkt szczepień i zbliżający się finał loterii

   Urząd Miasta Nieszawa informuje, iż w związku z przyjazdem mobilnego punktu szczepień w dniu 16.10.2021 r. - przedłuża się zapisy na loterię #szczepimy się do dnia 19.10.2021 r.
Losowanie nagród odbędzie się w dniu 20.10.2021r.

Zapraszamy !!!

Regulamin loterii (przedłużenie terminu do 19 października)

„ Zaszczep się ”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator

Organizatorem loterii „ Zaszczep się ”  w Gminie Miejskiej Nieszawa jest Burmistrz Miasta Nieszawa.
 2. Termin” Loteria” odbywać się będzie w dniach od 10 września 2021 roku do 19 października 2021 roku.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnicy

    Uczestnikami mogą być mieszkańcy ujęci w rejestrze wyborców Gminy Miejskiej Nieszawa, którzy dodatkowo:

 • w okresie do 19 października 2021 roku zaszczepią się dowolnym preparatem przeciwko COVID-19 dostępnym w dowolnym ZOZ lub Mobilnym Punkcie Szczepień i otrzymają certyfikat COVID,
 • wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • zarejestrują osobiście swój certyfikat COVID u koordynatora ds. szczepień lub w sekretariacie Urzędu Miasta Nieszawa, nie później niż do 19 października 2021 roku do godz. 15.00.

Każdy uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia.

 

NAGRODY

 1. Nagrody

  Organizator przewidział w loterii następujące nagrody:

   -  weekend dla dwóch osób w Hotelu Austeria w Ciechocinku,

   - rower miejski,

   - 2 inteligentne opaski typu SmartBand,

   - 2 tablety,

   - Multicooker,

   - oraz 10X bon na zakupy w markecie Dino o wartości 100zł.

 1. Losowanie nagród

Losowanie nagród odbędzie się w dniu 20 października 2021 r. w budynku Urzędu Miasta w Nieszawie w obecności powołanej komisji.

 1. Odbiór wygranej

Informacja o wygranej zostanie przekazana uczestnikowi drogą telefoniczną w ciągu 5 dni kalendarzowych od momentu losowania.

Warunkiem odbioru nagrody jest:

 1. okazanie zaświadczenia potwierdzającego wykonanie szczepienia przeciwko COVID-19 w formie elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej), oraz  dokumentu tożsamości.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ochrona wizerunku
  1. Podczas wręczania nagród wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna.
  2. Organizator ma zamiar wykorzystać uzyskane w ten sposób materiały na następujących polach eksploatacji:

 strony internetowe organizatora, media społecznościowe, publikacje prasowe własne oraz publikacje prasowe
 i elektroniczne współpracujących mediów.

 1. Materiały wykorzystane będą w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i archiwalnych.
 2. Zdobywcy nagród w loterii zgadzają się powierzyć organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego wizerunku oraz udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, imienia i nazwiska, nr pesel na wskazanych powyżej polach.
 3. Zdobywcy nagród wyrażają zgodę na ujawnienie informacji o fakcie poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19.
 1. Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Klauzuli Informacyjnej dostępnej na stronie www.nieszawa.pl.

 1. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje

Organizator.

 1. Zgłoszenie certyfikatu COVID-19 w celu uczestnictwa w loterii jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie www.nieszawa.pl.