Informacja - zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami

Szanowni Mieszkańcy,
Gmina Miejska Nieszawa informuje, że z dniem 1 lutego 2023 r. ulegnie zmianie wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i będzie ona wynosiła 31,-  zł od mieszkańca.
Prosimy o dokonywanie terminowych wpłat do 15-go dnia każdego miesiąca,
w kasie Urzędu Miasta lub na nowy  (!!!) nr konta bankowego:
66 9550 0003 2260 0091 4336 0021 (KDBS).