Informacja o wynikach naboru do klubu młodzieżowego Zawsze razem w Nieszawie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO OPIEKUNA KLUBU MŁODZIEŻOWEGO, PSYCHOLOGA, PEDAGOGA, TRENERA ZAJĘĆ SPORTOWYCH I INSTRUKTORA TAŃCAInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na 5 stanowisk:

  1. Opiekun klubu młodzieżowego;

  2. Psycholog;

  3. Pedagog;

  4. Trener zajęć sportowych;

  5. Instruktor tańca;

 

zostali wybrani następujący kandydaci:

  1. Pani Joanna Zimakowska – na stanowisko Opiekun klubu młodzieżowego;

  2. Pani Malina Szelążek - na stanowisko Opiekun klubu młodzieżowego;

  3. Pani Joanna Sabała Sobolewska – na stanowisko Psycholog;

  4. Pani Aneta Komorowska - Dudek – na stanowisko Pedagog;

  5. Pan Łukasz Szałek – na stanowisko Trenera zajęć sportowych;Pan Damian Hubert – na stanowisko Instruktora tańca;

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Wybrani kandydaci spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w usługi.

 

Burmistrz Miasta Nieszawa
Przemysław Jankowski