Informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko główny księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieszawie

Nieszawa, dnia 18.06.2021r.

KOPS.110.3.1.2021

Informacja o wynikach I etapu
naboru na stanowisko główny księgowy
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieszawie

Kwalifikacja formalna, obejmująca badanie złożonych dokumentów aplikacyjnych przez kandydatki pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: główny księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieszawie Nr. KOPS.110.3.2021 z dnia 20.05.2021r. wyłoniła następujące osoby, zakwalifikowane do dalszego etapu tj. rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 23.06.2021r. w Sali posiedzeń Urzędu Miasta w Nieszawie.

  1. Anna Zwolińska zam. Nieszawa

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nieszawie
mgr Emilia Wiśniewska


Skan oryginału