Informacja o przyjęciu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Szanowni Państwo,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie informuje, że 15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, przedłożone przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem, od 1 lipca 2021r., realizacja programu „Dobry Start” począwszy od ustalenia prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie się zajmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kierownik MOPS
mgr Emilia Wiśniewska