Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie, informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy (2021/2022) będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2021 r.

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nieszawie,  ul. 3 Maja 2 pod nr. tel. 54-283-80-31 

Szczegółowa informacja dotycząca terminów składania wniosków

ZASIŁKI RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2021 r.

Od 1 sierpnia 2021 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

nastąpi do 30 listopada 2021 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2021 r. do 31 października 2021 r. nastąpi do 31 grudnia 2021 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

nastąpi do 28 lutego 2022 r.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Termin składania wniosków elektronicznych

Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2021 r.

Od 1 sierpnia 2021 r.

Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

nastąpi do 31 października 2021 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2021 r. do 30 września 2021 r.

nastąpi do 30 listopada 2021 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 października 2021 r. do 31 października 2021 r. nastąpi do 31 grudnia 2021 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

nastąpi do 31 stycznia 2022 r.

   Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

nastąpi do 28 lutego 2022 r.

 

    Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 29.06.2021 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022 - link do strony pobierania:   wzory wniosków