DODATEK WĘGLOWY - kolejna transza

Burmistrz Miasta Nieszawa informuje, że dnia 20.10.2022 r. zostanie  wypłacona kolejna transza dodatku węglowego.
Osoby, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane będą mogły odebrać świadczenie w kasie urzędu lub otrzymają przelew na numer rachunku bankowego, który został wskazany we wniosku.
Pozostałe wnioski będą rozpatrywane w późniejszym terminie.

      

Urząd Miasta Nieszawa