Informacja - godziny przyjmowania wniosków na wypłatę Dodatku Osłonowego

Przyjmowanie wniosków na wypłatę Dodatku Osłonowego.

poniedziałek, środa, czwartek od godz. 9:00 - 13:00

wtorek od godz. 11:00 - 17:00

piątek od godz. 9:00 - 13:00