Wykaz nieruchomości gminnych

lp.
1
2

 
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
nr działki
35/4
2/3; 2/4; 2/5; 2/6; 2/7; 2/8; 2/9
248/2
250/2
255/1
255/2
255/3
270/1
270/2
711
340/3
339
371/3
388
375/2
375/3
374/5
413/4
415
288/2
289
288/1
605/2
682
604/6
604/7
604/8
768
769
770
771
772
765/5
765/8
765/11
765/15
765/18
767
765/7
765/10
765/13
765/14
765/17
765/25
621/5
614/2
588/13
309/2
634
618/16
618/9
571
569
546
545
568
712
466
465
436
313/8
453/4
461/1
492
443
313/8
522
459
462
468/2
614/1
615
318
496
539
515/2
521/1
493/1
502
555/2
765/2
521/2
447/1
520

 

Lokalizacja
ul. Dymiec
Kozia Kępa

 
ul. Dymiec
ul. Dymiec
ul. Dymiec
ul. Dymiec
ul. Dymiec
ul. Ciechocińska
ul. Ciechocińska
ul. Ciechocińska
ul. Ciechocińska
ul. Ciechocińska
ul. Żabieniec
ul. Żabieniec
ul. Laskowskiego
ul. Laskowskiego
ul. Laskowskiego
ul. Laskowskiego
ul. Laskowskiego
ul. Starościńska
ul. Drzewna
ul. Starościńska
ul. Warszawska
ul. Warszawska
ul. Stodólna
ul. Stodólna
ul. Stodólna
ul. Stodólna
ul. Stodólna
ul. Stodólna
ul. Stodólna
ul. Stodólna
ul. Stodólna
ul. Stodólna
ul. Stodólna
ul. Stodólna
ul. Stodólna
ul. Stodólna
ul. Stodólna
ul. Stodólna
ul. Stodólna
ul. Stodólna
ul. Stodólna
ul. Stodólna
ul. Spornego
ul. Narutowicza
ul. Szkolna
pl. Hallera
ul. Narutowicza
ul. Zjazd
ul. Zjazd
ul. Kościuszki
ul. Narutowicza
ul. Kolbe
ul. Kolbe
ul. Kolbe
ul. Rybaki
 
 
Bulwary 500-lecia
ul. Drzewna
ul. Browarna 4
ul. Bulwary 34
ul. Jagiellończyka 3
ul. Jagiellończyka 16
ul. Krzywdów i Bieńków 3
ul. 3 maja 4
ul. 3 maja 21
ul. 3 maja 23
ul. Narutowicza 1
ul. Narutowicza 4
ul. Narutowicza 6
ul. Noakowskiego 7
ul. Mickiewicza 9
ul. 3 maja 18
ul. Ogrodowa 3
ul. Sienkiewicza 1
ul. Sienkiewicz 4
ul. Sienkiewicza 10
ul. Sienkiewicza 11
ul. Stodólna 16
ul. Zimna 3
ul. Piekarska 1
ul. Jagiellończyka 1

 

Powierzchnia (ha)
0,5100
44,3000

 
0,0911
0,8608
0,2930
0,0343
0,0125
0,2322
0,4232
0,1400
0,2199
0,4073
0,6000
0,3000
0,4181
0,7087
0,0324
0,3200
0,1100
0,2400
0,1000
0,1500
0,1100
0,1400
0,0400
0,0900
0,1100
0,1147
0,1231
0,1283
0,1339
0,1371
0,1071
0,1190
0,1239
0,1285
0,1318
0,1583
0,1305
0,1380
0,1362
0,1317
0,1244
0,2140
0,0085
0,1253
0,1412
0,0221
0,0221
1,7086
0,1591
0,7780
0,1410
0,1189
0,0253
0,0212
0,0587
0,9250
0,3030
1,0757
0,3480
0,0416
0,0374
0,0246
0,0413
0,3480
0,0463
0,0597
0,0651
0,0863
0,1401 udział 32358/38195
0.0907 udział 1572/1970
0,0701 udział 466/2504
0,0936 udział 700/4761
0,0402 udział 209/2427
0,0916
0,0207
0,0119
0,0246
0,0455
0,3216
0,0256 udział 20669/34249
0,0435
0,0511
Opis
Działka do skomunalizowania
Konieczność wydzielenia drogi dojazdowej

 
Działka rolna 
Oczyszczalnia ścieków
Działka rolna
Przepompownia ścieków, możliwość wydzielenia i sprzedania reszty działki
jw.
Studnie głębinowe ujęcia wody
jw.
Działka rolna bez dojazdu
Stacja Uzdatniania Wody
jw.
Działka
Działka
Parowa zalesiona
Działka ze skarpą zalesioną
Niewykorzystany teren pod drogę
Działka
Działka
Teren obok kościoła (baseny)
Teren za kościołem
Teren obok kościoła
Działka parking koło cmentarza
Pompownia wody
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Działka
Przepompownia, dzierżawa gruntu pod ogródek piwny
Teren cmentarza ewangelickiego
Stadion miejski oraz teren wokół bloków przy ulicy Kościuszki
Budynek zespołu szkół
Budynek zespołu szkoł i boisko Orlik
Teren zielony
Teren zielony
Teren zielony
Nieczynna droga
Działka
Nadbrzeże wiślane
Nadbrzeże wiślane
Nadbrzeże wiślane
Teren zielony wokół bloków
4 lokale, 2 lokale usługowe 32 m2, 54 m2
4 lokale
4 lokale
4 lokale
2 lokale
6 lokali, 1 lokal usługowy 19,74 m2
4 lokale, 2 pustostany
12 lokali
9 lokali
7 lokali
5 lokali 
1 lokal
2 lokale
1 lokal
9 lokali
6 lokali
2 lokale
1 lokal nieużytkowy
4 lokale
16 lokali
7 lokali
10 lokali nieużytkowych i 1 lokal usługowy 56,3 m2
lokal po posterunku 94,59 m2