logo wfos turon jpeg.jpg

 

Gmina Miejska Nieszawa uzyskała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
na realizację zadania pn.: "Zabiegi pielęgnacyjne oraz agrotechniczne mające na celu wprowadzenie zieleni w mieście Nieszawa oraz wprowadzenie zadrzewień (drzew i krzewów)".
Dokonano następujących nasadzeń drzew, krzewów i bylin:

 

 

Tabela nasadzenia.JPG

Prace wykonano na terenie bulwarów wiślanych przy ul. Bulwary 500-lecia w Nieszawie - działka o nr ewidencyjnym 436, 0001 Nieszawa.
Celem projektu było upiększenie krajobrazu nadwiślańskiego poprzez zagospodarowanie skarp i tarasów widokowych oraz klombów roślinnością.