logo wfos turon jpeg.jpg

 

Gmina Miejska Nieszawa uzyskała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
na realizację zadania pn.: "Pielęgnacja zadrzewień (drzew i krzewów) na terenie obszaru zabytkowego – Historycznego założenia urbanistycznego Miasta Nieszawa, nr rejestru A/1472".
Dokonano nasadzeń 290 szt. akacji żółtej jako uzupełnienie żywopłotu, posadzono dwa drzewa z gat. klon zwyczajny i brzoza brodawkowata oraz usunięto suche drzewo z gat. klon zwyczajny
i karpę po wyciętym drzewie. Prace wykonano na terenie bulwarów wiślanych przy ul. Bulwary 500-lecia w Nieszawie - działka o nr ewidencyjnym 436, 0001 Nieszawa.
Celem projektu jest upiększenie krajobrazu nadwiślańskiego poprzez zuzupełnienia wypadów w istniejącym żywopłocie oraz wycinkę uschniętych drzew wraz z nasadzeniem zastępczym gatunków rodzimych.