INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie informuje, że w ramach współpracy z Caritas Diecezji Włocławskiej po raz kolejny przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj:

 

1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby zainteresowane udzieleniem wsparcia w ramach Programu i spełniające kryteria dochodowe, zapraszamy do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie, celem uzyskania Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

Osoby do kontaktu:

Starszy pracownik socjalny – Stenia Błaszczak

Pracownik socjalny – Marta Pułanecka                        

tel/fax: (54)-283-80-31, adres e-mail: mops@nieszawa.pl

 

 

Kierownik MOPS

w Nieszawie

Emilia Wiśniewska

 

caritas 2.JPG