OGŁOSZENIE O DOFINANSOWANIU NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA OGRZEWANIA
 
Gmina Miejska Nieszawa ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie na wymianę istniejących źródeł ciepła w ramach programu EKOpiec.
Kwota dofinansowania wynosi 4000,00 zł na wymianę 1 źródła ogrzewania.
Nabór wniosków odbędzie się w terminie 8-15 marca 2018 r.
Wniosek o udzielenie dotacji oraz szczegółowy regulamin można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta bądź bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta – pokój nr 1.

Burmistrz Miasta Nieszawa
 
http://smtp.nieszawa.pl/index.php/informacje/ekopiec
 
Dokumenty do pobrania:

Regulamin dot. dofinansowania
Wniosek wraz załącznikami w formacie MS Word