Harmonogram wywozu śmieci: styczeń-czerwiec 2023

Od 1 lutego 2023 r. - wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 31,-  zł od osoby deklarowanej.
Prosimy o dokonywanie terminowych wpłat do 15 – go dnia każdego miesiąca
w kasie Urzędu Miasta lub na nr konta bankowego:
66 9550 0003 2260 0091 4336 0021 (KDBS).