Gmina Miejska Nieszawa zaprasza do uczestnictwa w Klubie Seniora „Aktywni Seniorzy w Nieszawie!”

Zapraszamy:
- mieszkańców Gminy Miejskiej Nieszawa,
- osoby w wieku 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni),
- osoby nieaktywne zawodowo i chcące żyć w sposób aktywny i twórczy,

 Zostań uczestnikiem Klubu Seniora „Aktywni Seniorzy w Nieszawie!”
Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:
- zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim
-  udział w warsztatach kulinarnych, zajęciach sportowych, edukacyjnych, rękodzieła i wielu innych
- możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz seniorów.

Uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora jest dobrowolne i bezpłatne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Seniora „Aktywni Seniorzy w Nieszawie” proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i złożenie dokumentu w Sekretariacie Urzędu Miasta Nieszawa przy ul. 3 Maja 2 (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu); Tel. 54-283-81-26)

Formularz rekrutacyjny można pobrać:

- w sekretariacie Urzędu Miasta Nieszawa przy ul. 3 Maja 2 (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu);
- ze strony internetowej Urzędu Miasta w Nieszawie (linki poniżej).

Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny wraz będą poinformowane osobiście lub  telefonicznie o wynikach rekrutacji.

Klub Seniora funkcjonował będzie w lokalu Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Sienkiewicza 10 w Nieszawie w budynku stanowiącym własność Gminy.

Klub Seniora funkcjonować będzie 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w wymiarze 4 godz. dziennie, od godz. 14.00 do 18.00.

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ REKRUTACYJNY
Informacja nt. projektu "Aktywni Seniorzy w Nieszawie"
Regulamin rekrutacyjny
Oferta Opiekun Klubu
Ogłoszenie instruktor pierwszej pomocy
Ogłoszenie sprzątaczka
Ogłoszenie psycholog
Ogłoszenie terapeuta
Ogłoszenie Informatyk
Ogłoszenie biblioterapeuta
Ogłoszenie instruktor muzykoterapii
Trener zajęć sportowych
Instruktor zajęć manualnych
Ogłoszenie Kucharz
Regulamin Klubu Aktywni Seniorzy w Nieszawie

II. Ogłoszenia o naborze

 

Ogłoszenie o naborze: terapeuta

Ogłoszenie o naborze: psycholog

Ogłoszenie o naborze: kucharz

Ogłoszenie o naborze: instruktor zajęć manualnych

Ogłoszenie o naborze: informatyk

Ogłoszenie o naborze: fotograf

 

III. Informacje o wynikach naboru

 

Biblioterapeuta

Opiekun Klubu Seniora

Sprzątaczka

Instruktor pierwszej pomocy

Muzykoterapeuta

Trener zajęć sportowych

Informatyk

Terapeuta

Instruktor Zajęć Manualnych

Fotograf

Psycholog

Kucharz

- Ponowny nabór

Informatyk

Terapeuta

Instruktor Zajęć Manualnych

Fotograf

Psycholog

Kucharz

- Ponowny nabór

Animator kultury

Psycholog

Instruktor Zajęć Manualnych

Informatyk

Kucharz

Opiekun klubu

- Ponowny nabór

Informatyk

Kucharz

- Informacja o wyborze kandydata na stanowiska:

Informacja o wyborze kandydata na stanowisko animatora kultury

Informacja o wyborze kandydata na stanowisko psychologa

Informacja o wyborze kandydata na stanowisko instruktora zajęć manualnych

Informacja o wyborze kandydata na stanowisko informatyka

Informacja o wyborze kandydata na stanowisko kucharza

 

Informacja o wyborze kandydata na stanowisko: kucharz

Informacja o wyborze kandydata na stanowisko: informatyk

Informacja o wyborze kandydata na stanowisko: sprzątaczka

Informacja o wyborze kandydata na stanowisko: opiekun klubu