Dokumenty dot. klubu młodzieżowego "Zawsze razem"

  1. Formularz rekrutacyjny 
  2. Oświadczenie do formularza rekrutacyjnego
  3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie