Dodatek do innych źródeł ciepła - informacje

21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów społecznych dotyczące niektórych źródeł ciepła.
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.

Gospodarstwa domowe ogrzewające się węglem, w tym peletem węglowym zawierającym minimum 85% węgla, otrzymują dopłatę  na podstawie wniosku o dodatek węglowy.

Wnioski o dodatek węglowy można składać w terminie do 30 listopada 2022 r.
Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
------------------------------
Miejsce składania wniosków:
Od piątku  (23.09.2022 r.) wnioski można składać w Urzędzie Miasta Nieszawa, pokój nr 1 na parterze.

Materiały do pobrania:
- wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.pdf
- Informacja.pdf
- Wniosek dot. sposobu realizacji wypłaty dodatku.pdf