Chrzest Polski


   Na podstawie badań historycznych Chrzest Polski miał miejsce
14 kwietnia 966 r.
Data ta uznawana jest jako dzień narodzin Państwa Polskiego, z racji przyjęcia
przez Mieszka I chrztu. Zdarzenie to miało ogromny wpływ na historię Polski,
ponieważ rozpoczęła jej chrystianizację oraz dała początek państwowości.
Chrzest odbył się prawdopodobnie w Wielką Sobotę – w nocy oczekiwania na
Zmartwychwstanie Pańskie. Znaleziska archeologiczne sugerują, że mógł on
nastąpić na wyspie Ostrów Lednicki, koło grodu gnieźnieńskiego, głównej
siedziby rodu Piastów. Został znaleziony tam basen chrzcielny, w którym
dokonano chrztu.
Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski ustawą z dnia 22 lutego 2019 r.
W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14
kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną
wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a
jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej
świadomości”.
  Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wywieszenia flag.

Poniżej - "Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965" – obraz olejny autorstwa Jana Matejki otwierający cykl Dzieje cywilizacji w Polsce