Aktualizacja nazw ulic

Szanowni Mieszkańcy!

   Uprzejmie informujemy, iż w ramach  krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju w Centralnym Katalogu Ulic prowadzonego przez GUS, w naszym mieście dokonano aktualizacji nazw ulic.
Aktualizacja nie powoduje utraty ważności dokumentów.

Prosimy mieszkańców o posługiwanie się pełnymi nazwami ulic:

Adama Mickiewicza
Gabriela Narutowicza
Heliodora Laskowskiego
Henryka Sienkiewicza
Józefa Spornego
Pl. Kazimierza Jagiellończyka
Marsz. Józefa Piłsudskiego
Plac Gen. Hallera
Stanisława Noakowskiego
Tadeusza Kościuszki