URZĄD MIASTA

87-730 Nieszawa
ul. 3-go Maja 2.
um.nieszawa@nieszawa.pl

tel: (054) 283 81 76,
tel: (054) 283 81 26,
fax: (054) 283 81 22

Godziny otwarcia:
poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00 

 

Pokój Nr 1

Referat Gospodarki Komunalnej  - tel. 883-639-489 

mgr inż. Jakub Chmielewski - Zastępca Burmistrza, Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, i Gospodarki Opdpadami.
lic. Piotr Wiśniewski - Zastępca Kierownika, budownictwo

Pokój Nr 2

Skarbnik Miasta

lic. Grażyna Koźmińska

Referat Księgowości
 

Agata Antoszewska
Klaudia Kruszyńska

Pokój Nr 3
SEKRETARIAT i Obsługa Rady

Agata Smykowska 

Pokój Nr 4
Burmistrz Miasta Nieszawa

mgr inż. Przemysław Jankowski
 

Pokój Nr 6
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Paweł Zaręba

Pokój Nr 8
Księgowość

Agnieszka Kobylińska
mgr Emila Kejna  

Pokój Nr 9
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
mgr Teresa Zwierzchowska - Sekretarz, Kierownik USC
mgr  Anna Zaręba-Chyb - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Zastępca Kierownika USC.

Kasa - wejście od Pl.K. Jagiellończyka 
Iwona Prokop - Referent ds. administracyjnych, kasjer

Informatyk - wejście od Pl.K. Jagiellończyka 
Radosław Krakowiak

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ

mgr Emilia Wiśniewska - Kierownik

inż. Stenia Błaszczak - Starszy pracownik socjalny 
mgr Marta Pułanecka - Pracownik socjalny 
mgr Aneta Komorowska-Dudek - Asystent rodziny 
Joanna Dróżyńska - Referent ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych 
Barbara Stalpińska - Główna księgowa