_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „AKTYWNI NA RYNKU PRACY”

Informujemy, że ze względu na wolne miejsca, wydłużamy termin rekrutacji do dnia 15.10.2018 r.

Uczestnikom projektu zapewniamy:
- indywidualne spotkania z psychologiem,
- indywidualne spotkania z prawnikiem,
- warsztaty psychospołeczne,
- warsztaty zarządzania budżetem domowym,
- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
- kursy,
- stypendium szkoleniowe,
- koszty dojazdu,
- badanie lekarskie.

Szczegółowe informacje:
 

®   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. 3 maja 2 87-730 Nieszawa
Tel. 54 283 80 31
www.nieszawa.pl
mops@nieszawa.pl  

Projekt realizowany w okresie od września 2018 r. do grudnia 2019 r. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe i weź udział 
w projekcie
AKTYWNI NA RYNKU PRACY   


Gmina Miejska Nieszawa wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Nieszawie zaprasza do udziału 
w projekcie
pn. ,,Aktywni na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na  lata  2014-2020    współfinansowanego  ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczestnikom projektu zapewniamy:
- indywidualne spotkania z psychologiem,
- indywidualne spotkania z prawnikiem,
- warsztaty psychospołeczne,
- warsztaty zarządzania budżetem domowym,
- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
- kursy,
- stypendium szkoleniowe,
- koszty dojazdu,
- badanie lekarskie.

Warunki udziału w projekcie:
Uczestnikiem projektu może zostać
 osoba w wieku powyżej 18 lat, bezrobotna, dla której ustalono III profil pomocy (w tym osoby korzystające z POPŻ)  mieszkająca na terenie gminy miejskiej Nieszawa

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie do 21 września 2018 r.
Szczegółowe informacje:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. 3 maja 2 87-730 Nieszawa
Tel. 54 283 80 31
www.nieszawa.pl
mops@nieszawa.pl  
Projekt realizowany w okresie od września 2018 r. do grudnia 2019 r. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w projekcie można pobrać klikając w poniższe linki: