Harmonogram odbioru odpadów - Nieszawa

Harmonogramy do pobrania

Rejon „I”

 • Bulwary 500-lecia

 • Browarna

 • Drzewna

 • Gęsiniec

 • Krzywdów i Bieńków

 • Kościuszki

 • Narutowicza

 • Kujawska

 • 3-go Maja

 • Mickiewicza

 • Ogrodowa

 • Plac Piłsudskiego

 • Rybaki

 • Sienkiewicza

 • Stodólna

 • Szkolna

 • Warszawska

 • Zjazd

 • Zimna

Suche odpady zbierane selektywnie - „Odpady opakowaniowe”
 • 6. Październik
 • 3. Listopad
 • 1. Grudzień
Zmieszane odpady komunalne (W tym mokre i popiół)
 • 9.Październik
 • 23.Październik
 • 6.Listopad
 • 20.Listopad
 • 4.Grudzień
 • 18.Grudzień

Rejon „II”

 • Ciechocińska 

 • Dymiec

 • Droga Gdańska

 • Spornego

 • Klasztorna

 • Kolonia Nieszawa

 • Laskowskiego

 • Noakowskiego

 • Osiedlowa

 • Plac K. Jagiellończyka

 • Rejenta

 • Starościńska

 • Św. M. Kolbe

 • Toruńska

 • Wąska

 • Żabieniec

 • Przeskok

Suche odpady zbierane selektywnie - „Odpady opakowaniowe”
 • 20.Października
 • 17.Listopada
 • 15.Grudnia
Zmieszane odpady komunalne (W tym mokre i popiół)
 • 2.Października
 • 16.Października
 • 30.Października
 • 13.Listopada
 • 27.Listopada
 • 11.Grudnia
 • 23,Grudnia

Posesje wielolokalowe

Suche odpady zbierane selektywnie - „Odpady opakowaniowe”
 • 6. Październik
 • 20.Październik
 • 3.Listopad
 • 17.Listopad
 • 1.Grudnia
 • 15,Grudnia
Zmieszane odpady komunalne (W tym mokre i popiół)
 • w każdy poniedziałek
 • w każdy czwartek

Instrukcja segregacji śmieci

Suche zmieszne - „Odpady opakowaniowe”

Należy wrzucać:

 • zgniecione i puste butelki plastikowe po napojach i chemii gospodarczej,
 • butelki szklane po napojach i żywności,
 • kartony, tektur, gazety, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty,
 • czyste torebki papierowe,
 • puszki po napojach.


Nie należy wrzucać:

 • opakowań z zawartością,
 • opakowań Tetra pak - tj. kartony po sokach i produktach mlecznych,
 • opakowań po olejach, smarach, płynach samochodowych, farbach, nawozach,
 • tworzyw piankowych, styropianu, warty szklanej,
 • szkła okiennego, szklanek, porcelany, zniczy, luster,
 • żarówek i lamp,
 • zużytego sprzętu elektrycznego.

 

Pojemnik lub worek należy wystawić przed posesję w wyznaczonym dniu odbioru w miejsce umożliwiające dojazd pojazdem specjalistycznym.

Odpady do odbioru należy umieścić w workach/pojemnikach posiadających odpowiednią wytrzymałość, adekwatną do zawartości.

W pierwszy wtorek miesiąca mieszkańcy mogą dostarczać odpady wielkogabarytowe oraz odpady zielone pochodzące z trawników i ogrodów do kontenerów, które będą podstawiane przy oczyszczalni ścieków ul. Dymiec 4, w godzinach 8:00 - 15:00. Potrzeby pozbycia się innych odpadów należy zgłaszać do UM Nieszawa.

W razie jakichkolwiek pytań, niejasności, prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Klienta pod nr tel.: (54) 412-38- wew. 77,78,79,89 lub UM Nieszawa ta.: 54 283 81 76.