Informacja dla Mieszkańców

Od 6 kwietnia 2020 roku wznawia się przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie Urzędu Miasta Nieszawa w godzinach 9.00 - 14.00 z wyłączeniem godzin 10.00 – 12.00, w których obsługiwane będą tylko osoby powyżej 65 roku życia.

Burmistrz Miasta Nieszawa

Przemysław Jankowski

 

wodomierze.JPG

 

maseczki.PNG

 

 

 

16kwietnia.png

 

info.JPG

 

mask.png

 

 

 

Screenshot_20200405-085029.png

 

rekawice.jpg

nowe.jpg


__________________________________________________________________________________

 

info-podst.JPG

 

_______________________________________________________________________________________________

KORONAWIRUS: APEL DO MŁODZIEŻY !!!

Przerwa w zajęciach w szkole to nie wakacje ani ferie. To czas, w którym musimy zrobić wszystko, aby nie dochodziło do kolejnych zarażeń koronawirusem.

Ze względu na zagrożenie musimy wszyscy wykazać się ogromną dojrzałością i odpowiedzialnością. W tym okresie pozostańcie w domach, poświęćcie ten czas na naukę, przygotowanie do matury, egzaminów, sprawdzianów. Zrezygnujcie z zabawy na placu zabaw, boisku.

Unikajcie dużych zgromadzeń i skupisk ludzi. Od Waszej postawy zależy także bezpieczeństwo Waszych rodzin i najbliższych.

Burmistrz Miasta Nieszawa

    Przemysław Jankowski

_________________________________________________________________________________________________

coronavirus.jpg

Aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich znajdziecie Państwo pod tym adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz działu świadczeń rodzinnych (fundusz alimentacyjny, zasiłek rodzinny, świadczenie wychowawcze 500+) proszone są o niezwłoczne podanie konta bankowego, na które będą realizowane w/w świadczenia od miesiąca kwietnia b.r.
Prosi się również o niezwłoczne dostarczenie numeru konta pracownikom obsługującym świadczenia rodzinne oraz pracownikom socjalnym 

Numery kont bankowych można podawać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mops@nieszawa.pl (wzór wniosku w załączeniu)
lub w formie papierowej (biuro podawcze MOPS lub poczta tradycyjna)

Biorąc pod uwagę obecny stan epidemiologiczny w kraju i rozprzestrzenianie się koronawirusa realizacja gotówkowych wypłat w kasie Urzędu Miasta w Nieszawie może być utrudniona lub uniemożliwiona. 

Kierownik MOPS
w Nieszawie 
Emilia Wiśniewska

Wniosek o wypłatę świadczeń z pomocy społecznej na konto 

 

KORONAWIRUS:

Przypominamy również, że jeżeli ktoś ma podejrzenie że może być zarażony koronawirusem, powinien najpierw skontaktować się telefonicznie pod numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Infolinia: 800 190 590

Aktualne informacje i zalecenia: https://www.gov.pl/web/rodzina

Pamiętajmy, że nasze zdrowie jest najważniejsze !

__________________________________________________________________________________________________________________________________________