2018-06-15
APEL O WSPARCIE FINANSOWE BUDOWY POMNIKA CYWILNYCH OFIAR LUDOBÓJSTWA NA POMORZU

 

 Stosowne stanowisko w tej sprawie podjął Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 listopada 2016 r. Natomiast podczas sesji Rady Miasta Torunia w dniu 22 marca 2018 roku podjęta została uchwała o lokalizacji pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 roku. Urząd Marszałkowski informuje, że lokalizacja pomnika w Toruniu, przedwojennej stolicy województwa pomorskiego znajduje akceptację i zrozumienie także wśród władz i środowisk naukowych wpółczesnego Województwa Pomorskiego, które wyraziły chęć ścisłej współpracy w dążeniu do realizacji założonego celu. Wsparcie w tym względzie okazuje również Instytut Pamięci Narodowej - instytucja, która w myśl przepisów prawa sprawuje w tym zakresie nadzór merytoryczny.

W celu uzyskania środków finansowych na budowę pomnika wystąpiono o wsparcie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Instytucie Pamięci Narodowej. Nie jest jednakże pewne, czy otrzymane środki okażą się wystarczające, a ze względu na samorządowy charakter tego przedsięwzięcia należałoby włączyć w jego realizację jak największą część społeczności lokalnych.

W przypadku osób fizycznych lub prawnych wsparcia można udzielać wpłacając środki na konto „budowy pomnika”:

PKO BP S.A. 53 1440 1215 0000 0000 0390 9255

( zwolnione z opłaty przy wpłacie w oddziałach banku oraz agencjach PKO )