2018-06-14
Uwaga zmiana cen wody i ścieków !

Na podstawie decyzji Nr GD.RET.070/65/D/2018.KR Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dniem 11.06.2018r. zmianie ulega wysokość taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
- za wodę dostarczoną: 4,35 zł za 1m3 + VAT - za ścieki odprowadzone do oczyszczalni ścieków: 4,33 zł za 1 m3 + VAT

Obowiązuje na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.