2018-06-05
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Najbliższy dyżur: 12 czerwca 2018 w godz. od 14.00 do 17.00

Siedziba: Urząd Miasta Nieszawa

(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

kontakt w sprawach organizacyjnych, rejestracja: w MOPS,  telefonicznie: 54  283-80-31