2018-04-26
OBWIESZCZENIE O WYNAJMIE LOKALU MIESZKALNEGOWynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.
Prowadzący konkurs ofert: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk.
Miejsce konkursu ofert: ul. Chopina 54, 87-800 Włocławek.
Przedmiot najmu: lokal mieszkalny położony w m. Nieszawa, ul. Noakowskiego 5/1, o pow. użytkowej 77,45 m2, w skład którego wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, korytarz, schowek, wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni użytkowej 12,06 m2 .

Okres trwania umowy – 3 lata

Stawka wywoławcza czynszu wynosi netto: 4,88 PLN/m2 miesięcznie,
(słownie: cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy za metr kwadratowy),

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „oferta na wynajem lokalu mieszkalnego w m. Nieszawa przy ul. Noakowskiego 5/1” do dnia 21.05.2018r. pod adres: Chopina 54, 87-800 Włocławek lub złożyć osobiście pod wskazany adres, pokój 310.

Wybór ofert ofert odbędzie się:
w pokoju nr 310 w budynku przy ul. Chopina 54, 87-800 Włocławek w dniu 22.05.2018r. o godz. 10:00.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest:

1.Do dnia 21.05.2018 roku. złożenie formularza ofertowego (druk nr 1), oświadczenia (druk nr 2) oraz formularza zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.

2.W przypadku osobistego uczestnictwa w wyborze oferty przedłożenie przez uczestników dowodów tożsamości.

Okres związania ofert wynosi 30 dni. Jedna złożona oferta wystarcza do przeprowadzenia wyboru oferty.
Przedmiotowy lokal mieszkalny na chwilę obecną jest pusty.

Bliższe informacje oraz termin oględzin można uzgodnić w dni powszednie w godz. 800 – 1400 pod nr telefonu: 504 732... pokaż numer .

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD WYBORU OFERTY W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN.