2018-03-07
OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW

OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW

 

ws. przyjmowania wstępnych

wniosków rolników o oszacowanie 

strat powstałych przez ujemne 

skutki przezimowania

 

Burmistrz Miasta Nieszawa informuje o możliwości składania wstępnych wniosków o oszacowanie szkód w uprawach spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania w sezonie zimowym, które miały miejsce w okresie od 1 grudnia 2017 r. Ujemne skutki przezimowania oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Nieszawa, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu. 

Szczegółowych informacji udzieli pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej: 

Jakub Chmielewski, pok. nr 1, telefon: 54 283 81 26

                                                                            Burmistrz Miasta Nieszawa

                                                                              mgr inż. Przemysław Jankowski