2018-02-27
Ferie zimowe 2018 w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Tegoroczne ferie zimowe z Miejską Biblioteką Publiczną w Nieszawie trwały 2 tygodnie (12 – 23 lutego 2018r.). Wzięło w nich udział 47 dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym.
Z uczestnikami spotkań pracowali: organizatorzy
– p. Beata Belter i p. Monika Grajkowska, rodzice
– p. Ilona Smykowska oraz wolontariusze – p. Ryszard Lewandowski i p. Łukasz Słomczewski. 

Uczestnicy ferii brali udział w zajęciach w bibliotece i w terenie. Podczas zajęć czytali wspólnie bajki, wiersze i opowiadania Doroty Gellner, opowiadania profilaktyczne (dot. uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków, używania telefonu komórkowego oraz przeciwdziałania agresji, przemocy w rodzinie  i bezpiecznego korzystania z Internetu) oraz słuchali bajek z audiobook’ ów. Uczestniczyli w warsztatach plastycznych w Muzeum Stanisława Noakowskiego. Wykonywali prace plastyczno – techniczne oraz tatuaże, grali w gry planszowe i komputerowe, uczyli się pląsów i zabaw.  Poznawali nowe insygnia Nieszawy oraz zabytki i atrakcje miasta. Otrzymali różne broszury profilaktyczne, książki, kolorowanki oraz folder o Nieszawie. 

Dzieci brały udział w konkursach plastycznych z nagrodami, np. w konkursie na projektowanie stroju karnawałowego, na kartkę walentynkową, na akwarelę, na collage z surowców wtórnych, na oryginalną kolorowankę oraz w konkursach pięknego czytania i uważnego słuchania, promujących książkę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Oglądały film pt. „Gnomy rozrabiają” w kinie „Zdrój” w Ciechocinku. Były na basenie i zwiedzały nieszawskie muzeum.  Oglądały przedstawienie teatru profilaktyczno – edukacyjnego pt. „Skarb to nie tylko złoto”. Spacerowały po mieście.

Wszystkim dzieciom zapewniony został drobny poczęstunek w postaci: napoju, cukierków, chrupek oraz domowych ciast wypiekanych przez Spółdzielnię Socjalną „Nieszawskie Smaki”, która przygotowała  dla dzieci także na zakończenie „słodką niespodziankę”. 

Ferie zimowe zostały zorganizowane przez Burmistrza Miasta Nieszawa – Przemysława Jankowskiego oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Nieszawie w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nieszawa na rok 2018.

 

PODZIĘKOWANIA

 

Organizatorzy i uczestnicy ferii zimowych serdecznie dziękują wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniły się do uatrakcyjnienia zajęć dla dzieci i młodzieży z Nieszawy, a szczególnie:

p. Przemysławowi Jankowskiemu,
p. Annie Komorowskiej,
p. Emilii Wiśniewskiej,
p. Ilonie Smykowskiej,
p. Ryszardowi Lewandowskiemu,
p. Łukaszowi Słomczewskiemu,
p. Lilli Szynkowskiej, 
p. Leonowi Szynkowskiemu,
p. Katarzynie Kaliszewskiej z kina „Zdrój” w Ciechocinku,
p. Danielowi Koźmińskiemu

oraz: 

p. Mirosławowi Szczęsnemu z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie, 
pracownikom Spółdzielni Socjalnej „Nieszawskie Smaki”,
Miejskiej Komisji Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.