2018-02-22
Bezpłatna pomoc psychologiczna

Bezpłatna pomoc psychologiczna

Miejska Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nieszawie zaprasza do skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej


Najbliższy dyżur: 06 marca 2018 w godz. od 11.00 do 13.30 

           08 marca 2018 w godz. od 12.00 do 13.30

Siedziba: Urząd Miasta Nieszawa
(wejście od Pl. K. Jagiellończyka)

kontakt w sprawach organizacyjnych, rejestracja: w MOPS,  telefonicznie: 54  283-80-31
Zajęcia prowadzi Pani Halina Duło - psycholog.