2018-02-06
PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA ZAWIADAMIA:

                                               OGŁOSZENIE

                        PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

                                               NIESZAWA

 

                                              ZAWIADAMIA:

 

Że na wniosek Burmistrza Miasta Nieszawa odwołuję  sesję Rady Miejskiej Nieszawa zwołaną na dzień 7 lutego 2018r. o godzinie 16.30 w sali posiedzeń przy ul. 3 Maja 2    

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej Nieszawa
                                Agnieszka Ochocińska