2018-01-30
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

W związku z podtopieniami na gruntach rolnych w 2017 r., na skutek dużej ilości opadów, powodujących nadmierne rozmięknięcia gleby i straty w plonach, uprzejmie proszę o pilne zgłoszenia rolników do Urzędu Miasta w Nieszawie w terminie
do 31.01.2018 r. (środa). 

Kontakt: Urząd Miasta w Nieszawie, pokój nr 1
tel. 54 283 81 26