2018-01-22
Dotacje dla mieszkańców na 2018 rok

Załączniki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił terminy naboru wniosków na programy wsparcia gmin oraz ich mieszkańców dotyczące inwestycji budowlanych oraz ochrony bioróżnorodności. Powyżej przedstawiamy ramowy opis programów priorytetowych oraz harmonogramy naboru wniosków.
W przypadku zainteresowania którąś z form wsparcia, prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miasta w Nieszawie, pokój nr 1, tel. 54 283 81 76/26 celem uzyskania szczegółowych informacji, bądź bezpośrednio na stronie internetowej:
http://www.wfosigw.torun.pl/strona-341-programy_2018.html
Zachęcamy do skorzystania z form wsparcia.