2018-01-11
Ostrzeżenie meteorologiczne dot. wpływie w połowie bieżącego tygodnia pyłu saharyjskiego na jakość powietrza

 Szanowni Państwo,
 
Informujemy, że na stronie WIOŚ w Bydgoszczy zamieszczony został komunikat o następującej treści:
 
W dniu 8 stycznia 2018 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przekazał do WIOŚ informację o możliwym wpływie w połowie bieżącego tygodnia pyłu saharyjskiego na jakość powietrza. Duże ilości pyłu znad Sahary w wyniku południowych wiatrów mogą dotrzeć przez Morze Śródziemne do zachodniej i środkowej Europy w ciągu najbliższych dni. Według prognoz we wtorek 9 stycznia największe ilości pyłu znad Sahary mają dotrzeć do Włoch w region alpejski oraz znaczna koncentracja może występować w całych Niemczech, krajach Beneluksu  i na Wyspach Brytyjskich. Do połowy tygodnia pył saharyjski najprawdopodobniej dotrze do południowej Skandynawii.
Opadający pył może osiadać np. na szybach i karoseriach samochodowych. Bieżące dane ze stacji monitoringu powietrza nie wskazują, że ma on wpływ na jakość powietrza.
 
Opad pyłu obserwowany jest na terenie Bydgoszczy
 
Z poważaniem
 
Jacek Wróblewski                  
Dyżurny Operacyjny
 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego            
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy