2017-12-05
„Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

 Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza na doradztwo w ramach ogłoszonego naboru wniosków 1/2018  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Prosimy o zapisy na doradztwo drogą telefoniczną ( 54 282 40 97 ) lub elektroniczną ( ziemia.kujawska@wp.pl ).
Konsultacje będą udzielane do przed ostatniego dnia naboru wniosków. Doradztwo jest świadczone bezpłatnie i jest udzielane w godzinach pracy biura.

Z poważaniem,
Jolanta Gołębiewska
Koordynator projektu
Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej"
Odolion, ul. Piaskowa 4
87-700 Aleksandrów Kujawski
e-mail: ziemia.kujawska@wp.pl
tel: (54) 282 40 97