2017-12-04
Aktywizacja biernych zawodowo pow. 29 roku życia zamieszkujących powiat aleksandrowski i Miasto Aleksandrów Kujawski

 

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I POMOCY RODZINIE
‘RÓWNE SZANSE”

ROZPOCZYNA REKRUTACJE BENEFICJENTÓW DO PROJEKTU
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

pn. :”Aktywizacja biernych zawodowo pow. 29 roku życia zamieszkujących powiat aleksandrowski i Miasto Aleksandrów Kujawski”.


Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej, oraz zdolności do zatrudnienia 30 os. Biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia  poprzez :

1.    Opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, poradnictwo zawodowe i poradnictwo psychologa dla 30 os.

2.    Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy dla 30 os.

3.    Realizację kursów zawodowych dotyczących nabywania kwalifikacji/kompetencji zawodowych dla 16 os. (w tym 10 os. Szkolenia indywidualne, oraz 6 os. Kurs kierowcy ciężarówki (Prawo jazdy kat. C+E + kwalifikacja wstępna przyśpieszona)

4.    Realizacja 6 mieś. staży dla 30 uczestników projektu w celu zdobycia doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców.


Czas trwania projektu – od 01.11.2017 r. do 30.11.2018 r.


Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Prezesem Stowarzyszenia panią Ireną Krajewską, tel. nr 663548514
Biuro projektu: Nieszawa ul. Żabieniec 15b/17

Strona www.rowneszanse-torun.pl