2017-11-06
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

 W związku z utworzeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Grupy Roboczej ds. Retencji i Spółek Wodnych, uprzejmie prosimy o składanie do Urzędu Miasta Nieszawa (pokój nr 1) informacji o potencjalnych potrzebach inwestycyjnych obejmujących budowę lub remont przepustów, spiętrzeń, zastawek czy oczek wodnych.