2017-08-11
Długi weekend w Nieszawie
W długi weekend w Nieszawie odbędą się imprezy :

1. IX Organowy koncert przy świecach ( 11.08.2017 godzina 21.00 , Kościół Parafialny)

2. Festiwal Wisły ( 13.08.2017 godziny 12.30-15.00 ):

12:30 - wypłynięcie promu z Nieszawy z orkiestrą dętą naprzeciw statkom płynącym z Włocławka

13:00 - powitanie załóg chlebem i solą na przystani promowej

13:15 - 13:30 - inscenizacja "Chopin i nieszawska Catalani"

13:30 - 14:15 - obiad flisacki - żurek kujawski na białej kiełbasie i wiejski chleb dla wszystkich gości i zebranych

14:15 - 14:45 - zwiedzanie z przewodnikiem kościoła farnego, w którym znajduje się ołtarz św. Barbary, patronki flisaków

15:00 - pożegnanie uczestników rejsu (po 15:00 - powitanie łodzi w Nowogródku gm. Czernikowo)

10:00 - 18:00 - wystawa "Miasto-Ludzie-Wisła. Fotografie dawnej Nieszawy". Organizator: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

3. Koncert na wodzie (15.08.2017 godzina 17.00 , przystań promowa ) Serdecznie zapraszamy