2017-06-14
Podziękowania

        Uroczystości związane ze Świętem Miasta Nieszawa rozpoczęły się w czwartek 8 czerwca 2017 r.  o godz.  9:00  Mszą  Świętą  w  intencji  mieszkańców  Nieszawy. Mszę Świętą  odprawił  w  kościele ks. Grzegorz Molewski, który w homilii przedstawił sylwetkę patronki miasta – Świętej Jadwigi Królowej.            

        Następnie o godz. 11:00 uczniowie Zespołu Szkół w Nieszawie przedstawili montaż słowno-muzyczny pod tytułem „ Nieszawa- moje miasto”, który został przygotowany pod kierunkiem p. Beaty Belter, p. Macieja Marjańskiego i p. Krzysztofa Rewersa.

        W apelu wykorzystano fragmenty wierszy poetów związanych z Nieszawą,  utwory   muzyczne

z nagrań archiwalnych oraz fotografie dawnej Nieszawy. Podczas inscenizacji przedstawiono historię miasta, jego współczesne oblicze oraz dorobek Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej w Nieszawie.                  

        W uroczystości wzięli udział ;  p. Przemysław Jankowski -  Burmistrz Miasta Nieszawy,

p.  Agnieszka Ochocińska -   Przewodnicząca  Rady  Miejskiej w  Nieszawie, radni  miejscy,

ks. Proboszcz Grzegorz Molewski, pracownicy Urzędu Miasta Nieszawa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, p. Piotr Śliwiak- dyrektor  Zespołu Szkół w Nieszawie, nauczyciele, uczniowie i rodzice, mieszkańcy Miasta Nieszawa oraz podopieczni Środowiskowego Domu Pomocy „ Szymonówka”.

         Dzień 10 czerwca 2017 r.  był dniem obfitującym  w wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. O godz. 10:00 rozpoczął się II Nadwiślański Bieg Charytatywny, którego celem było zebranie funduszy  na rehabilitację Łukasza Drzewieckiego z Siarzewa gm. Raciążek. Trasa biegu rozpoczynała się z dwóch różnych miejsc i kończyła metą w Przypuście :  sprzed domu Łukasza w Siarzewie, gdzie do mety było 6,5 km oraz sprzed budynku dawnej szkoły w Wólnem, skąd do Przypustu były 3 km. Uczestnicy biegu obu grup spotkali się na placu w Przypuście. Bieg odbył się w trzech kategoriach : jazda rowerowa, bieg i nordic walking. W biegu uczestniczyli również mieszkańcy Nieszawy oraz Burmistrz Miasta Nieszawy.

         Następnie od godz. 13:00 do 19:00 na placu przy Kościele Parafialnym odbyła się impreza zorganizowana z okazji „ DNIA DZIECKA”.  Wśród atrakcji dla dzieci i młodzieży znalazły się m.in. dmuchany plac zabaw, karuzela, zabawy plastyczne, ruchowe. Dzieci zabawiali animatorzy ze  Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Wędka im.  każdego Człowieka z Torunia. Do dyspozycji były bezpłatne stoiska z : ciastami, napojami oraz potrawami z grilla, które wydawane były przez pracowników Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od godz. 20:00 do 24:00 na przystani promowej zorganizowano zabawę taneczną. Wieczór uświetnił występ zespołu „ MELODYKA”.

       W dniu 11 czerwca 2017 r., uroczystości miejskie związane z obchodami miasta zakończyła wystawa w Muzeum Stanisława Noakowskiego pod nazwą „ Miasto-Ludzie-Wisła”, gdzie na starych fotografiach ukazano związek Nieszawian z Wisłą. Zdjęcia udostępnione zostały ze zbiorów Kazimierza Lechosława Zborowskiego. Przy opisie wystawy wykorzystano opisy do zdjęć p. Jerzego Zyglarskiego.

 

Szczególne podziękowania za wsparcie i pomoc w organizacji uroczystości  dla :

Zakładu Gospodarki Komunalnej  „GRONEKO” Sp. z o.o.

Przychodni Rodzinnej w Ciechocinku.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

Księdza Proboszcza Grzegorza Molewskiego.

Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie.

Kazimierza  Lechosława Zborowskiego.

Jerzego Zyglarskiego.

Pracowników Urzędu Miasta w Nieszawie.