2017-06-08
Punkt Psychologiczny dla mieszkańców Nieszawy

Miejska Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nieszawie informuje, że:

Punkt Psychologiczny dla mieszkańców Nieszawy

Najbliższy dyżur: 13 czerwca 2017 w godz. od 11.00 do 13.30

          14 czerwca 2017 w godz. od 12.00 do 13.30

Siedziba: Urząd Miasta Nieszawa, pokój Nr 2 (półpiętro)

kontakt w sprawach organizacyjnych, rejestracja: w MOPS,  telefonicznie: 54  283-80-31

Zajęcia prowadzi Pani Halina Duło - psycholog.