2017-06-05
Zwiększony przepływ wody przez Stopień Wodny we Włocławku

RZGW w Warszawie Inspektorat we Włocławku informuje, że w celu umożliwienia translokacji transportu barkami nawozów w BB z portu rzecznego ANWIL SA we Włocławku do Gdyni w dniach 7-8 czerwca dokonana zostanie procedura alimentacji stanowiska dolnego Stopnia Wodnego we Włocławku. Przepływ przez Stopień w tym terminie będzie oscylował na poziomie 1150 m3/s, tj. 400 m3/s powyżej średniego dopływu wody do Zbiornika Włocławek. Przewidywany stan wody na wodowskazie Włocławek w w/w godzinach będzie wynosił ok. 280 cm.

Realizacja ww. zadania nastąpi w godzinach od 19:00 dnia 7 czerwca br. do godziny 07:00 dnia 8 czerwca 2017 r.