2017-05-29
Stowarzyszenie „ Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o szkoleniu

INFORMACJA

Stowarzyszenie „ Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” z siedzibą w Odolionie, informuje o szkoleniu dla :

-przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych,

-jednostek kultury,

-związków wyznaniowych,

-organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru objętego LSR przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

ul. Piaskowa 4, Odolion 87-700 Aleksandrów Kujawski  w dniu 19 czerwca 2017 roku o godzinie 10.

 

Tematyka szkolenia obejmuje:

-warunki przyznania pomocy,

-kryteria wyboru i oceny operacji,

-omówienie wniosku wraz z załącznikami,

-zobowiązania wynikające z umowy przyznania pomocy.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o zgłaszanie się do 9 czerwca 2017 r.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!