2017-04-28
Dzień wolny od pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie informuje, że ustala 2 maja 2017 roku (wtorek) dniem wolnym od pracy.
W związku z powyższym w wyżej wymienionym dniu MOPS     w Nieszawie będzie nieczynny.
KIEROWNIK MOPS
EMILIA WIŚNIEWSKA